Bilbord koji vam pomaže da se parkirate!

SVET – Parkiranje je za mnoge vozače noćna mora. U Fiatu su zato kreirali interaktivan oglasni pano koji vozaču pomaže da se bočno parkira i tako istovremeno promoviše sistem za pomoć pri parkiranju automobila Fiat 500. U nekoliko nemačkih gradova su, na zidove ispred parking mesta, gde su automobili parkirani jedan za drugim, postavili posebne […]